Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ - ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΑΣ ...

 


 

Πλαστικό χρῆμα = χαλύβδινα δεσμά

        Το ἀπόλυτο ἐργαλεῖο ἐλέγχου καί ὑποδούλωσης.

• Οἱ τράπεζες, το κράτος καί τα στελέχη τους θά ξέρουν ἄμεσα τί ἀγόρασες, πόσο καί ποῦ. (Συμπεριλαμβανομένων πχ. τῶν προφυλακτικῶν, τῶν σερβιετῶν, τῶν δονητῶν καί τῶν πορνοπεριοδικῶν…

• Ἄν κάποιος θέλει νά σέ ληστέψει, σοῦ ζητάει την κάρτα καί το pin καί πηγαίνει γιά ἀκριβά ψώνια καθ' ὄν χρόνο ὁ συνεργός του σέ κρατάει ὑπό την ἀπειλή ὅπλου....

• Ἄν θέλεις νά πουλήσης την παλιά σου τηλεόραση ἤ ὑπολογιστή προκειμένου νά ἀγοράσης μία καλύτερη, θά πρέπη ὁ ἀγοραστής νά σοῦ ἐμβάσῃ μέσῳ τραπέζης τό ποσό.


Πάει στόν διάολο ἡ ἀνωνυμία τῶν ἰδιωτικῶν συναλλαγῶν.

  Ἑπομένως, θά σοῦ γίνεται τακτικός ἔλεγχος διά δῆθεν ἄσκηση ἐπαγγέλματος καί δέν θά ΄'σαι ἐλεύθερος νά διαθέτῃς τά πράγματά σου.

• Τά παιδιά σου θά ἀναγκαστῆς νά τά ἐφοδιάσῃς κι αὐτά μέ πλαστική κάρτα, ἀφοῦ μετρητά δέν θά ὑπάρχουν.


• Καταργοῦνται τά ὑπαίθρια παζάρια ὅπου δύνασαι νά βρῆς χρήσιμα πράγματα σέ πολύ χαμηλές τιμές.


Κι ἐσύ πού 'σαι ὑπέρ τοῦ νά πληρώνουν ὅλοι φόρους: Σέ τελική ἀνάλυση, μόνο ἐσύ, ὁ τελικός ἀγοραστής πληρώνεις ὅλους τούς φόρους.


• Δέν θά μπορεῖς νά πᾶς μέ τήν γκόμενα ἤ τόν γκόμενο σέ ξενοδοχεῖο, ἀφοῦ πληρώνοντας μέ κάρτα ἡ πράξη σας αὐτή θά ΄ναι γνωστή.


• Ὅ,τι ἀγοράζεις γίνεται ἀκριβότερο διότι οἱ τράπεζες παίρνουν προμήθεια ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις.

 Μεγαλύτερη ἀπό τίς μικρές καί μικρότερη ἀπό τίς μεγάλες.
Δηλαδή εὐνοοῦνται οἱ πολυεθνικές καί τιμωροῦνται τά μικρομάγαζα και οἱ μικροπαραγωγοί.

Λύση κατά τοῦ πλαστικοῦ χρήματος:
  Ἀγορά πχ. δολλαρίων, στερλινῶν ἤ κάποιου ἄλλου γνωστοῦ νομίσματος καί συναλλαγές μέ αὐτό.

 

ΠΗΓΗ :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου