Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

 ΜΠΑΜΠΑΚΑ , Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΑΝΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ , ΗΤΑΝ ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;

 
 
 
 
ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ , ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΤΑ ΛΕΩ ΕΓΩ , ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ...
 
Ζαχ. 9,13           διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ·
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
 
Ζαχ. 9,13                   Διότι σας, της φυλής Ιούδα, σας εχρησιμοποίησα και σας ετέντωσα ως τόξον, ως άλλην δε φαρέτραν εγέμισα με βέλη τους άλλους Ισραηλίτας. Θα εξεγείρω τα τέκνα σου, ω Σιών, εναντίον των τέκνων των Ελλήνων και θα σε χειρισθώ ως ρομφαίαν πολεμιστού.
 

ΠΗΓΗ : ΤΟ "ΙΕΡΟ" ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ , ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου