Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

ΕΒΡΑΙΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ,

 ΧΑΧΑΧΑΧΑ , ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ !!!

 
 
 
 

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΘΑ ΛΑΜΨΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΛΩΛΗΤΕΣ ...

ΕΙΝΑΙ ΛΕΝΕ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΑΥΤΑ....
ΒΡΕ ΟΥΣΤ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ , ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ.ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ..
ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΩΣ ΘΕΑΤΕΣ Ή ΩΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΥΛΟΗΜΕΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΘΑ ΒΡΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΖΟΥΜΙ ΤΟΥΣ , ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΑΡΘΡΑ "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ" ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
 
"...η Εκκλησία δεν εχαρίσθη εις τους χλιαρούς αυτούς χριστιανούς, αλλά συνεχίζουσα την ένδοξον αποστολικήν παράδοσιν, άγρυπνος φύλαξ της αιωνίας ηθικής του Ευαγγελίου, συνήλθεν εις Τοπικάς και Οικουμενικάς Συνόδους απεφάσισε, κατεδίκασεν, αφώρισε τους ειδωλολατρίζοντας αυτούς χριστιανούς. "
 
"(Ίδε Κανόνα ΞΒ΄ της Έκτης Οικουμ. Συνόδου: «…Μηδένα άνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσιν αρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά ή σατυρικά, ή τραγικά υποδύεσθαι…»). "
 
 

 

Καρναβάλια=Σατανικές Πομπές

 

"Και τώρα, φίλοι αναγνώσται της "Σπίθας", κρατούντες τ’ ανωτέρω ως φως, ως καθρέπτην πλησιάσετε και εξετάσετε, το καρναβάλι των Πατρών και αποφανθήτε, εάν ημπορή να σταθή μέσα εις μίαν Ορθόδοξον Χριστιανικήν Κοινωνίαν.

Καθώς πληροφορούμεθα, πέρυσι εις τας Πάτρας την τελευταίαν Κυριακήν των Απόκρεω, κατά την οποίαν οι κώδωνες των ωραίων ναών της πόλεως εκρούοντο και εκάλουν τους χριστιανούς εις ψυχικήν ανάτασιν, εις πνευματικήν περισυλλογήν, άτομα τινά, ξένα προς το πνεύμα του Ευαγγελίου, μιμηταί των αθλιοτήτων των πόλεων της Δύσεως, διωργάνωσαν καρναβάλι και συμπαρέσυραν την πόλιν του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου εις σατανικήν πομπήν.
Ναι! Σατανικήν πομπήν. Διότι εκτός των άλλων της όλης πομπής προηγείτο γιγαντιαίον σύμβολον που παρίστανε τον Σατανάν, ο Σατανάς (έξω απ΄ εδώ) εστηρίζετο επάνω εις δύο ξυλοπόδαρα μήκους 2 μέτρων, διά να είνε θεατός απ΄ όλον το πλήθος. Έφερε μακράν ουράν. Μήπως η ουρά αυτή ήτο το σύμβολον που υπενθύμιζε την ελκτικήν εκείνην δύναμιν του Σατανά, όστις, κατά την Αποκάλυψιν, με την ουράν του έσυρε το 1/3 των αστέρων του ουρανού; Πόσους να σύρη σήμερον; Όπισθεν του Σατανά ήρχετο η γυνή, η βασίλισσα του καρναβάλου, εστολισμένη με φαντασμαγορικήν στολήν. Ταύτην ηκολούθουν άρματα πολλά. Άνδρες και γυναίκες μετημφιεσμένοι. Στολαί, παρίστανον ό,τι ήθελες εκ του κόσμου των ζώων και των ανθρώπων. Ο καρνάβαλος παρήλαυνε. Και ο κόσμος συνωστιζόμενος επάνω εις τα πεζοδρόμια εθεάτο, διετίθετο ευμενώς και εχειροκρότει. Εχειροκρότει τ’άρματα, τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα, την βασίλισσαν, τον Σατανάν. Ωραία πράγματα! Η σατανική πομπή, αφού έκαμε τον γύρο της, έφθασε εις κεντρικήν πλατείαν. Εκεί, παρουσία μικρών και μεγάλων, αρχόντων και αρχομένων, εκάη το γιγαντιαίον σύμβολον εν μέσω των ιαχών του πλήθους."
 
 
 
 
Καρνάβαλος; Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία, ότι όλη αυτή η πομπή του Σατανά και της βασιλίσσης που δημιουργεί το ψυχολογικόν εκείνο κλίμα, μέσα εις το οποίον μοιραίον είνε να σημειώνεται χαλάρωσις των ηθών, και εάν ακόμη δεν λαμβάνουν χώραν δημοσία αι μεγάλαι εκείναι απρέπειαι των Βακχικών εορτών, πάντως το πνεύμα του Βάκχου και της Αφροδίτης επικρατεί. Ο Σατανάς τας ημέρας του Καρνάβαλου είνε πολυάσχολος. Η πελατεία του μεγίστη. Σύρει πλήθη. Τα δίκτυά του ανασύρονται πλήρη από νέας και νέους. Και εις ποία αμαρτήματα δεν παρασύρονται οι άνθρωποι κατά τας ημέρας αυτάς του Καρνάβαλου; Αστεία αηδή, άσματα πορνικά, χειρονομίαι απρεπείς, πολυποσίαι, πολυφαγίαι, μέθαι, κραιπάλαι, αισχρολογίαι, βλασφημίαι, εξωφρενικοί χοροί Σαλώμης, αισχροί έρωτες και συζυγικαί απάται, προοίμια διαζυγίων και οικογενειακών δραμάτων!
Ι
δού τα αμαρτήματα, ιδού
το λιβάνι που καίεται προς λατρείαν του θεού-Καρναβάλου.
Τι
άλλο, σας ερωτώμεν, τι άλλα θα έπρεπε να γίνωνται δια να κληθούν Σατανικαί πομπαί; Ο ακολουθών αυτάς γίνεται αρνητής της εν τω βαπτίσματί του ομολογίας πίστεως."

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ "ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ :
http://www.agioskosmas.gr/themata.asp?isue=76&artid=4451
 


 
 
ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΑΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ , ΑΝΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΤΕ , ΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΑ !!!

 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΩ ΘΑ ΕΥΧΗΘΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ " ΚΙΣΑΜΟΣ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ "
 
ΚΑΛΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !!!
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου