Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ....

Από το συγκρότημα Δαιμόνια Νύμφη ,τραγουδάει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.

 ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ

Σκιρτηταὶ Κουρῆτες, ἐνόπλια βήματα θέντες,
ποσσίκροτοι, ῥομβηταί, ὀρέστεροι, εὐαστῆρες,
κρουσιλύραι, παράρυθμοι, ἐπεμβάται ἴχνεσι κούφοις,
ὁπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, ἀγλαόφημοι.
μητρὸς ὀρειμανέος συνοπάονες, ὀργιοφάνται·
ἔλθοιτ εὐμενέοντες ἐπ εὐφήμοισι λόγοισιν,
βουκόλῳ εὐάντητοι ἀεὶ κεχαρηότι θυμῷ.-

[ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 31 - "88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, 1η ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2004 - 2η ΕΚΔΟΣΗ, ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΜΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2013]

Ὀρχηστὲς Κουρῆτες, ποὺ θέσατε τὰ βήματα τῶν ἐνόπλιων χορῶν,
ποδοκροτητές, περιστρεφόμενοι, ὀρεσίβιοι, εὐακραυγάζοντες,
λυροκτύποι, σύντροφοι τοῦ ρυθμοῦ, ἐπεμβάτες, ἐλαφροπάτητοι,
ὁπλοφόροι, φύλακες, κοσμήτορες, ποὺ ἔχετε λαμπρὴ φήμη,
ἀκόλουθοι τῆς ὀρειμανοῦς Μητρός, φανερωτὲς τῶν μυστηρίων∙
εἴθε νὰ προσέλθετε εὐμενεῖς στοὺς εὔφημους λόγους,
εὐαπάντητοι γιὰ τὸν βουκόλο, πάντοτε μὲ χαρούμενη διάθεση.-
Σύγχρονη Άπόδοση: Ἰαλυσσός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου